לאישה

אנחנו מעוניינים לשכור קבלן שיעשה למעננו עבודות שיפוץ בדירה שקנינו. האם יש דרך להבטיח שהוא לא ייעלם באמצע העבודה והאם יש דרך להבטיח שהעבודות יסתיימו בתאריך שסוכם?
אלעד כהן מחברת MAKEOVER המתמחה בשיפוצים כללים מציע כי בחוזה עם הקבלן תכניסו סעיף, שבו תסכמו מראש על גובה הקנס שאותו יהיה עליו לשלם בעבור כל יום של איחור בעבודה. סעיף חשוב זה יבטיח שהקבלן יעמוד בלוח הזמנים שנקבע, או לחלופין יבטיח לכם .פיצוי הולם. בנוסף, הוא ממליץ לעולם לא לשלם מראש – שלמו על כל שלב בסיומו, לאחר שתוודאו כי העבודה בוצעה לשביעות רצונכם